Sao hạn năm 2023 Quý mão: Tổng quát sao hạn 2023 của 12 con giáp và cách giải hạn

16/02/2023 - Người viết: BTV Xwatch
Sao hạn năm 2023 Quý mão: Tổng quát sao hạn 2023 của 12 con giáp và cách giải hạn
Quý Mão 2023 là năm con mèo. Địa chi là Quá Lâm Chi Hổ (tức Thổ qua rừng); Mệnh: Kim Bạch Kim (nghĩa là Vàng pha bạc). Bước sang năm 2023, mỗi con giáp lại có sao chiếu mệnh và hạn tuổi khác nhau.

Dưới đây là thông tin về sao hạn năm 2023 chi tiết cho từng tuổi. Hãy theo dõi bài viết của đồng hồ Xwatch để hiểu hơn về sao hạn năm 2023 nhé! 

I. Tổng quát sao hạn Quý Mão 2023 đầy đủ các tuổi 

Tổng quát thông tin sao hạn năm 2023

Trong hệ thống Cửu diệu có 9 ngôi sao “đổi ngôi” lần lượt có tên là: Thái Dương, Thái Âm, Thái Bạch, Vân Hớn, Mộc Đức, Thổ Tú, Thủy Diệu, Kế Đô, La Hầu và đi kèm với nó là 8 niên hạn tương ứng: Hạn Huỳnh Tuyền, Hạn Tam Kheo, Hạn Ngũ Mộ, Hạn Thiên Tinh, Hạn Toán Tận, Hạn Thiên La, Hạn Diêm Vương, Hạn Địa Võng.

Mỗi năm, mỗi người sẽ gặp sao chiếu mệnh và niên hạn khác nhau, nên vận mệnh của mỗi người gặp may mắn hay thử thách cũng sẽ khác nhau. 

►►► Xem thêm: Năm 2023 là năm con gì, mệnh gì, hợp tuổi nào?

II. Vận hạn năm 2023 theo 12 con giáp 

1. Tuổi Tý 

Tuổi Can Chi

Năm sinh

Sao - Hạn 2023 nam mạng

Sao - Hạn 2023 nữ mạng

Mậu Tý

1948

Sao Thái Bạch - Hạn Toán Tận

Sao Thái Âm - Hạn Huỳnh Tuyền

Canh Tý

1960

Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo

Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh

Nhâm Tý

1972

Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng 

Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng

Giáp Tý

1984

Sao Thái Bạch - Hạn Thiên Tinh

Sao Thái Âm - Hạn Tam Kheo

Bính Tý

1996

Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo

Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh

Bảng vận hạn năm 2023 của tuổi Tý 

2. Tuổi Sửu 

Tuổi Can Chi

Năm sinh

Sao - Hạn 2023 nam mạng

Sao - Hạn 2023 nữ mạng

Kỷ Sửu

1949

Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh 

Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo 

Tân Sửu

1961

Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyền

Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận

Quý Sửu

1973

Sao Vân Hán - Hạn Thiên La

Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương

Ất Sửu

1985

Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh 

Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo 

Đinh Sửu

1997

  Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyền

Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận

Bảng vận hạn năm 2023 của tuổi Sửu

3. Tuổi Dần

Tuổi Can Chi

Năm sinh

Sao - Hạn nam mạng

Sao - Hạn nữ mạng

Tuổi Canh Dần

1950

Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ

Sao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ

Tuổi Nhâm Dần

1962

Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương

Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La

Tuổi Giáp Dần

1974

Sao Thái Dương - Hạn Toán Tận

Sao Thổ Tú - Hạn Huỳnh Tuyển

Tuổi Bính Dần

1986

Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ

  Sao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ

Tuổi Mậu Dần

1998

  Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương

  Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La

Bảng vận hạn năm 2023 của tuổi Dần

4. Tuổi Mão 

Tuổi Can Chi

Năm sinh

Sao - Hạn nam mạng

Sao - Hạn nữ mạng

Tân Mão

1951

Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo 

Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh 

Quý Mão

1963

Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng 

Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng 

Ất Mão

1975

Sao Thái Bạch - Hạn Toán Tận

Sao Thái Âm - Hạn Huỳnh Tuyền 

Đinh Mão

1987

Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo 

Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh 

Kỷ Mão

1999

  Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng 

Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng  

Bảng vận hạn năm 2023 của tuổi Mão.

5. Tuổi Thìn 

Tuổi Can Chi

Năm sinh

Sao - Hạn 2023 nam mạng

Sao - Hạn 2023 nữ mạng

Nhâm Thìn

  1952

Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyền 

Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận 

Giáp Thìn

  1964

Sao Vân Hán - Hạn Thiên La

Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương 

Bính Thìn

  1976

Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh

Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo

Mậu Thìn

  1988

Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyền 

Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận 

Canh Thìn

  2000

  Sao Vân Hán - Hạn Thiên La

Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương 

Bảng vận hạn năm 2023 của tuổi Thìn.

6. Tuổi Tỵ 

Tuổi Can Chi

Năm sinh

Sao - Hạn 2023 nam mạng

Sao - Hạn 2023 nữ mạng

Quý Tỵ

1953

Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương

Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La 

Ất Tỵ

1965

Sao Thái Dương - Hạn Thiên La

Sao Thổ Tú - Hạn Diêm Vương

Đinh Tỵ

1977

Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ

Sao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ 

Kỷ Tỵ

1989

  Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương

Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La 

Tân Tỵ

2001

Sao Thái Dương - Hạn Toán Tận

Sao Thổ Tú - Hạn Huỳnh Tuyển 

Bảng vận hạn năm 2023 của tuổi Tỵ 

7. Tuổi Ngọ 

Tuổi Can Chi

Năm sinh

Sao - Hạn 2023 nam mạng

Sao - Hạn 2023 nữ mạng

Giáp Ngọ

1954

Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng

Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng 

Bính Ngọ

1966

Sao Thái Bạch - Hạn Toán Tận 

Sao Thái Âm - Hạn Huỳnh Tuyền 

Mậu Ngọ

1978

Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo

Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh

Canh Ngọ

1990

  Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng

Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng 

Nhâm Ngọ

2002

Sao Thái Bạch - Hạn Thiên Tinh 

Sao Thái Âm - Hạn Tam Kheo

Bảng vận hạn năm 2023 của tuổi Ngọ.

8. Tuổi Mùi 

Tuổi Can Chi

Năm sinh

Sao - Hạn 2023 nam mạng

Sao - Hạn 2023 nữ mạng

Ất Mùi

1955

Sao Vân Hán - Hạn Địa Võng

Sao La Hầu - Hạn Địa Võng

Đinh Mùi

1967

Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh

Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo

Kỷ Mùi

1979

Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyền

Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận

Tân Mùi

1991

Sao Vân Hán - Hạn Thiên La

Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương

Quý Mùi

2003

Sao Thủy Diệu - Hạn Ngũ Mộ

Sao Mộc Đức - Hạn Ngũ Mộ 

Bảng vận hạn năm 2023 của tuổi Mùi 

9. Tuổi Thân 

Tuổi Can Chi

Năm sinh

Sao - Hạn 2023 nam mạng

Sao - Hạn 2023 nữ mạng

Bính Thân

1956

Sao Thái Dương - Hạn Thiên La 

Sao Thổ Tú - Hạn Diêm Vương 

Mậu Thân

1968

Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ 

Sao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ

Canh Thân

1980

Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương

Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La

Nhâm Thân

1992

Sao Thái Dương - Hạn Toán Tận

Sao Thổ Tú - Hạn Huỳnh Tuyền 

Giáp Thân

2004

  Sao Thổ Tú - Hạn Tam Kheo

Sao Vân Hán - Hạn Thiên Tinh

Bảng vận hạn năm 2023 của tuổi Thân 

10. Tuổi Dậu 

Tuổi Can Chi

Năm sinh

Sao - Hạn 2023 nam mạng

Sao - Hạn 2023 nữ mạng

Đinh Dậu

1957

Sao Thái Bạch - Hạn Toán Tận 

Sao Thái Âm - Hạn Huỳnh Tuyền

Kỷ Dậu

1969

Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo 

Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh 

Tân Dậu

1981

Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng

Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng 

Quý Dậu

1993

Sao Thái Bạch - Hạn Thiên Tinh

Sao Thái Âm - Hạn Tam Kheo

Ất Dậu

2005

Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo 

Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh 

Bảng vận hạn năm 2023 của tuổi Dậu 

11. Tuổi Tuất 

Tuổi Can Chi

Năm sinh

Sao - Hạn 2023 nam mạng

Sao - Hạn 2023 nữ mạng

Mậu Tuất

1958

Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh

Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo 

Canh Tuất

1970

Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyền 

Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận

Nhâm Tuất

1982

Sao Vân Hán - Hạn Thiên La

Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương

Giáp Tuất

1994

Sao Thủy Diệu - Hạn Ngũ Mộ

Sao Mộc Đức - Hạn Ngũ Mộ

Bính Tuất

2006

Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyền 

Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận

Bảng vận hạn năm 2023 của tuổi Tuất 

12. Tuổi Hợi 

Tuổi Can Chi

Năm sinh

Sao - Hạn 2023 nam mạng

Sao - Hạn 2023 nữ mạng

Kỷ Hợi

1959

Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ

Sao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ

Tân Hợi

1971

Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương

Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La

Quý Hợi

1983

Sao Thái Dương - Hạn Toán Tận

Sao Thổ Tú - Hạn Huỳnh Tuyền

Ất Hợi

1995

Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ

Sao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ

Đinh Hợi

2007

Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương

Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La

Bảng vận hạn năm 2023 của tuổi Hợi 

III. Cách cúng dâng sao giải hạn năm 2023 

Việc cúng sao giải hạn nhằm mục đích để giảm nhẹ vận hạn, cầu xin Thần Sao phù hộ cho bản thân, con cháu và gia đình đều được khỏe mạnh, bình an , giảm bớt xui khí của sao xấu, từ đó sẽ có một năm bình an, vạn sự tốt lành, giảm nhẹ tai ương, vượt qua năm hạn. 

Lễ cúng sao giải hạn, giảm bớt xui khí của sao xấu 

Nghi thức cúng giải hạn thường được gia chủ tiến hành giải hạn 1 lần vào dịp đầu năm mới hay có thể cúng hàng tháng vào các ngày cố định tương ứng với sao chiếu mệnh. Tuy nhiên, dù là hình thức nào đi nữa, việc giải hạn vẫn quan trọng nhất là ở tấm lòng thành cung kính.

Trong quan niệm dân gian, 9 ngôi sao chiếu mệnh sẽ xuất hiện vào những ngày nhất định trong tháng, từ đó hình thành tục dâng sao giải hạn như sau: 

  • Sao Thái Dương: 27 Âm lịch  hàng tháng

  • Sao Thái Âm: 26 Âm lịch hàng tháng

  • Sao Mộc Đức: 25 Âm lịch hàng tháng 

  • Sao Vân Hớn: 29 Âm lịch hàng tháng 

  • Sao Thổ Tú : 19 Âm lịch hàng tháng 

  • Sao Thái Bạch: 15 Âm lịch hàng tháng 

  • Sao Thủy Diệu: 21 Âm lịch hàng tháng 

  • Sao La Hầu: 8 Âm lịch hàng tháng 

  • Sao Kế Đô: 18 Âm lịch hàng tháng 

Dù vậy, mỗi người sẽ có một sao chiếu mệnh riêng trong năm, nên khi thực hiện cúng giải hạn cho cả gia đình việc chọn ngày đúng sao chiếu mệnh là điều không thể. Do đó, người ta thường chọn một ngày cúng sao thuận tiện trong trong tháng Giêng là được. 

Cúng sao giải hạn trong nhà

Cuối cùng, việc chọn địa điểm cúng sao giải hạn cũng vô cùng quan trọng. Bạn nên chọn thực hiện nghi lễ ở ngoài trời, nếu thực hiện tại nhà nên lựa chọn ở ngoài sân trước nhà hoặc trên sân thượng. Với căn hộ chung cư nên thực hiện cúng ngoài ban công hoặc xuống sân chung.

Trong trường hợp không thể cúng ngoài trời, bạn có thể cúng ngay trong nhà cũng không sao bởi cúng sao giải hạn quan trọng nhất vẫn là ở lòng thành. 

►►► Xem thêm: Giải mã những bí mật 12 cung hoàng đạo về tính cách và tình yêu

IV. Cách chọn đồng hồ cho sao hạn năm 2023 

Xwatch là một thương hiệu đồng hồ có mẫu mã đa dạng, giúp bạn có thể tùy thích lựa chọn cho sao hạn năm 2023. Dưới đây là top 3 mẫu đồng hồ nữ được các quý cô săn đón nhất hiện nay. 

1. Đồng hồ nữ Bentley: Vẻ đẹp của sự tinh tế, sang chảnh 

Đức được biết đến là “Đế chế xe hơi hùng mạnh nhất thế giới” song đây còn là nơi sản xuất ra những chiếc đồng hồ vô cùng tinh xảo, bền bỉ trường tồn với thời gian.

Thương hiệu đồng hồ Bentley là dòng đồng hồ “Made in Germany” vơi độ hoàn thiện tốt, mẫu mã đa dạng và mức giá vô cùng hợp lý, mỗi “đường kim mũi chỉ” của chiếc đồng hồ được trau chuốt tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ

ĐỒNG HỒ BENTLEY BL1868-201LRWI-LR-T

ĐỒNG HỒ BENTLEY BL1868-201LRWI-LR-T

Chắc hẳn là với một mức giá “không thể dễ chịu hơn” cho dòng đồng hồ với độ hoàn thiện tốt như vậy kết hợp với sự bền bỉ của cỗ máy thời gian gắn mác “Made in Germany” đến từ mặt kính Sapphire - loại đá Top 1 về độ chống trầy xước khi va đập. 

Đặc biệt, đá Sapphire trong phong thủy còn là biểu tượng của tình yêu, hôn nhân bền vững, sự giàu có và lòng chung thủy, đồng thời viên đá còn ẩn chứa vẻ đẹp của tri thức, sự lãnh đạo sáng suốt và trung thực. 

2. Đồng hồ nữ Swatch - thương hiệu quốc dân của “xứ sở mặt trời mọc” 

Ra đời năm 1945, thương hiệu đồng hồ Srwatch ra đời bằng sự đam mê và nhiệt huyết, bởi bàn tay tài ba của nghệ nhân Lâm - một thanh niên may mắn sống sót trong vụ thả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima hồi 6/8/1945

“Save time real life” - “Lưu giữ từng khoảnh khắc cho cuộc sống đích thực”, đó cũng chính là điều mà thương hiệu Swatch muốn truyền cảm hứng và trao gửi đến cho những ai đang sở hữu chiếc đồng hồ trên tay. 

ĐỒNG HỒ SRWATCH SL99993.4602GLA

ĐỒNG HỒ SRWATCH SL99993.4602GLA

Với danh hiệu “đồng hồ quốc dân”, Srwatch với lối thiết kế “đơn giản nhưng không hề tối giản”, chiếc đồng hồ được cẩn thận tỉ mỉ với từng chi tiết, mang đến sự thanh lịch, đơn giản nhưng vẫn có sức hút tô điểm nổi bật trên cổ tay, trở thành điểm nhấn quý phái của các quý cô. 

3. Đồng hồ nữ Freelook - cỗ máy thời gian mang hơi thở nước Pháp 

Đồng hồ Freelook được ra đời tại “kinh đô ánh sáng” Paris hoa lệ năm 1999. Đây là một trong những chiếc đồng hồ được ưa chuộng nhất tại xứ sở lãng mạn này. 

ĐỒNG HỒ FREELOOK F.8.1077.01

ĐỒNG HỒ FREELOOK F.8.1077.01

Với hành trình hơn 20 năm nỗ lực tìm tòi và sáng tạo, Freelook đã vươn mình trở thành một trong những dòng đồ hồ thời trang nữ bán chạy nhất nước Pháp và được các quý cô xem như “món trang sức” không thể thiếu của mình. 

Mang trên mình những tinh hoa của kinh đô thời trang Paris, Freelook có một ngoại diện vô cùng hiện đại, thiết kế độc đáo với từng đường cong h=thanh lịch ôm trọn mặt số. 

Có thể thấy, dường như đồng hồ Freelook đã lột tả được hết vẻ đẹp kiêu kì, thanh lịch, năng động yêu cuộc sống của một cô gái xứ sở Paris luôn dẫn đầu xu hướng thời trang. 

Bài viết trên là những thông tin về sao hạn năm 2023 và cách giúp bạn dâng sao giải hạn để có một năm may mắn, bình an, tài lộc hơn. Hy vọng rằng với những thông tin cung cấp trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về sao hạn năm 2023. Hãy sắm ngay cho mình một chiếc đồng hồ đeo tay cao cấp tại đồng hồ Xwatch để xóa tan những vận hạn xấu xa trong năm nhé. Chúc các bạn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. 

Có thể bạn chưa biết:


Đánh giá - Bình luận
0 bình luận, đánh giá về Sao hạn năm 2023 Quý mão: Tổng quát sao hạn 2023 của 12 con giáp và cách giải hạn
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Khách hàng nói gì về xwatch
MC Thái Tuấn
Tôi thực sự an tâm và tin tưởng vào chất lượng dịch vụ của XWatch. Lần đầu tiên thấy chiếc đồng hồ của mình được chăm...
MC Thái Tuấn
MC Thái Tuấn
Đài THVN
Nhạc sĩ Dương Khắc Linh
Điều mà Linh ấn tượng nhất là chế độ bảo hành 5 năm theo tiêu chuẩn Thuỵ Sĩ cho cả lỗi người dùng. Điều này không phải...
Nhạc sĩ Dương Khắc Linh
Nhạc sĩ Dương Khắc Linh
Nghệ sỹ Xuân Bắc
Tôi ủng hộ những người đặt lợi ích của khách hàng làm mục tiêu phấn đấu. Vì vậy, tôi đã ủng hộ và lựa chọn XWATCH.
Nghệ sỹ Xuân Bắc
Nghệ sỹ Xuân Bắc
0.58127 sec| 2690.898 kb